GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68651
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Årkåsa
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en subglasial breelvvifte ved Årkåsa. Overflaten skrår ut fra Tangåas dal og mot sør. Flere steder stikker det hauger med morenemateriale opp fra vifteoverflata. De største mektighetene finnes trolig i den midtre og søndre delen av forekomsten. Det er få snitt i forekomsten, mektighet og lagfølge er av den grunn vanskelig å vurdere.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse