GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68653
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Fakstjønna
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en eskerrygg (grusrygg) ved Fakstjønna. På det høyeste hever den seg 10-15 m fra omgivelsene. Det var ingen gode snitt, men i overflata dominerer sand/grus, i nord, og sand i sør.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse