GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68655
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Hakkelen
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en rekke eskerrygger og enkelte hauger med sortert materiale. De fleste eskerene er avgrenset med heltrukket omriss, og samlet innenfor et større stipla omriss. Det var få snitt i massene, men i overflaten dominerer noe steinholdig grus/sand. Haugen i den sydlige delen av området synes å bestå av sandig og grusig morene.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse