GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68657
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sagmoen
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en eskerrygg ved Sagmoen. Snitt i et nedlagt massetak tyder på at materialet består av noe steinholdig sand/grus, trolig over mer sandig materiale.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse