GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68661
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Flersjødammen
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er sammenløpende eskere ved Flersjødammen. De utgjør en del av et større eskersystem langs Fleras dal. Snitt i det store massetaket viser at materialet består av bra sortert og rundet steinig sand/grus.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse