GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68663
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Flera
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er sammenløpende eskere som utgjør en del av et eskersystem langs Fleras dal. Det er ingen gode snitt i forekomsten, men overflaten tyder på at materialet kan være noe mer finkornig enn forekomst nr. 74, Flersjødammen. Forekomsten er en betydelig ressurs.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse