GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68667
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Røtosbekken
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en 10-15 m høy eskerrygg ved Røtosbekken. Snitt i massetak og ved veg viser at materialet hovedsakelig består av sand som i partier er noe grusig.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse