GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68669
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Stornesdammen
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Punktregistrert i uttak i morene. Uttaket er ikke i drift og stuffen var delvis utplanert og tilgrodd allerede i 1992.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse