GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68675
Trysil (3421) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sparflo
(Sist oppdatert 07.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse ved Barflo. Observasjons-lokalitet ved veg viser et 1.5 m grovt topplag over til dels ensgradert sand. Dette reduserer sterkt forekomstens betydning, som ressurs betraktet.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse