GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68681
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Søreng
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning på østsiden av Glomma. Både kornstørrelse, sortering og mektighet varierer mye. Enkelte steder finnes ensgradert sand, mens det særlig i østlig del finnes steinholdig, dårlig sortert breelvmateriale (morenelignende). Mektighetene synes å variere svært fra 0-1 m til 5-6 m. Det er registrert flere fjellblotninger og 2 massetak.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse