GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68683
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Gjerdinga
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten breelvavsetning på vestsiden av Glomma. Avsetningen består av sand og grusig sand. Det er ikke registrert noen massetak.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse