GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68687
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: V. Åbu
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning på vestsiden av Glomma, syd for utløpet av Åsta. Det alt vesentligste av avsetningen er ensgradert sand. Enkelte steder er sanden steinholdig. Det er ikke registrert noen massetak i forekomsten.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse