GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68693
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Åset
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger som flere små breelvterrasser på vestsiden av Glomma, nord for utløpet av Åsta. Materialet er steinholdig grus og stein i den nordlige delen og mer sandig i sør. Det er registrert 2 massetak. Flere steder langs hovedveien (riksveg 3) sees fjellblotninger som begrenser mektigheten.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse