GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68695
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Korperud
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse. Mot Glomma (østsiden av avsetningen) er det et 3-4 m mektig steinholdig sand- og gruslag over flere meter (>3 m) med sand og grusig sand. Mot vest blir materialet gradvis mer morenelignende.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse