GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68697
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Amundstad
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en glasifluvial avsetning på østsiden av Glomma syd for utløpet av elva Rena. Avsetningen dekker lave sletter langs elva og noen små terrasser ovenfor i øst og har neppe stor mektighet. I utgravde hustomter og mindre veiskjæringer ser en at materialet er steinholdig sand og grus. Godt rundet stein.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse