GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68699
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Rena
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en glasifluvial terrasse på vestsiden av Glomma. Avsetningen er grovest lengst nord, og et topplag på 2-3 m består her av steinholdig grus og sand. Lenger sør er det grusig sand og sand som dominerer. Det meste av forekomsten ligger under Rena sentrum og har liten ressursverdi.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse