GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68707
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kløvstadsætra
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av noen små breelvterrasser på begge sider av elva Skynna, samt en rekke eskere og små breelvavsetninger. De snittene som har vært tilgjengelige har vist et forholdsvis grovt steinholdig topplag, og en mer sandig kornsammensetning nedover i avsetningen. Forekomsten har neppe noen stor verdi som ressurs, men kan være anvendelig til diverse lokale formål. Det er registrert 3 massetak.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse