GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68711
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordvang
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten dannes av en rekke lateralavsetninger på østsiden av Glomma, samt en eskerrygg helt i nord. I tillegg til 2 områder hvor terrassen er forholdsvis mektig (skravert), ligger det mindre rester av breelvmateriale nedover hele dalen. Det er registrert to massetak.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse