GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68715
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kåsa
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en stor glasifluvial terrasse på østsiden av Glomma. Utstrekningen mot øst er noe usikker, men det synes som om avsetningen blir mer finkornig mot øst. Det er flere vannpytter langs skogsbilveiene her. Avgrensningen er derfor noe restruktiv. Mot vest avgrenses den av en høy, markert terrassekant. I overflaten sees flere dødisgroper og enkelte droppstein. Det synes som om massene er forholdsvis ensgraderte. Det er registrert 7 massetak.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse