GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68717
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Kjelde
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av flere små glasifluviale terrasser på østsiden av Glomma. Terrassene er ikke sammenhengende og avgrensningen mot øst er usikker. Materialet i terrassene er hovedsakelig sand og grusig sand. Ved Kilde sees en fjellblotning langs vegen. Mektighetsanslaget er høyst usikkert.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse