GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68721
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Julussa nord
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er hovedsakelig bresjøsediment - ensgradert sand. Enkelte steder finnes derimot flekker med 1-2 m mektig breelvmateriale (stein, grus, sand).


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse