GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68723
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Julussa sør
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er hovedsakelig bresjøsediment - ensgradert sand. Enkelte steder finnes flekker av tynt breelvmateriale (stein, grus, sand) på toppen. På grunn av de finkornige massene volumberegnes ikke forekomsten. Det er registrert ett massetak.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse