GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68725
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Langbakken
(Sist oppdatert 05.mai.2011)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Vannbehandlet morene, dårlig sortert breelvavsetning. Svært kantet materiale vitner om kort transport av massene. Det er kvartsrike bergarter representert.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse