GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68727
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Løpsjøen
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning med en rekke hauger og dødisgroper. Kornstørrelsen varierer fra ensgradert sand til grusig sand. Det er registrert 2 massetak. Massene synes kun å være brukt til lokale veiformål.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse