GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68729
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Stenmoen
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mektig breelvavsetning. De øverste 2-3 m består av steinholdig grus og stein, mens de underliggende massene hovedsakelig er sand og grusig sand.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse