GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68731
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Osmoen
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse ved utløpet av elva Osa og langsmed østsiden av Rena. De øverste 2-3 m består av stein, grus og sand. Dypere blir massene mer finkornet og grusig sand og sand dominerer. Det er registrert 6 massetak.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse