GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68737
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sjølykkja
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Punktforekomst med liten utstrekning. Lagdeling: 1-2 m øverst med steinholdig, dårlig sortert breelvmateriale over >2 m vekslende skrålag med grus og grusig sand hellende mot vest.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse