GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68739
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Vollmoen
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av flere eskere og hauger med breelvmateriale. Avsetningene er trolig alle subglasiale, og har en del blokk i overflaten og svært varierende sortering. I de få snitt som har vært tilgjengelig dominerer en steinholdig sand. Enkelte hauger består også av rent morenemateriale.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse