GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68741
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Deia
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av flere eskere og hauger med breelvmateriale. Avsetningene er trolig alle subglasiale, har mye blokk i overflaten og svært varierende sortering. Enkelte steder består haugene også av rent morenemateriale; jfr. massetak nr. 2.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse