GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68743
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Osfallet
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse ved utløpet av elva Osa. I snitt i veiskjæringene ser en at de øverste 2-3 m av den vestligste delen består av et steinholdig sand- og gruslag. Under dette laget og i hele den østligste delen av avsetningen finnes hovedsakelig sand og grusig sand.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse