GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68745
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Holmbu
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Tynn breelvavsetning bestående av steinholdig grus og sand. Fjellblotninger, myrer og vann utenfor forekomsten vitner om små mektigheter, antatt 2 m.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse