GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68749
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Rødsmoen
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor breelvavsetning bestående av terrasser mot Glomma, eskere, hauger og dødisgroper. Kornstørrelsen varierer fra steinholdig grus og sand i sør til grusig sand og sand i nord.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse