GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68751
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Skogstad
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor breelvterrasse og hauger og rygger. Terrassen er ravinert. Det synes som terrassens øverste 3-4 m er grov steinholdig grus og sand. Under dette ligger forholdsvis ensgradert sand. Mot dalsiden (øst) går materialet gradvis over i morene.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse