GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68757
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Øren
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av sterkt ravinerte breelvterrasser samt noen eskere. I en nylig dannet ravine sees vekslende lag med sand, grus og steinholdig sand og grus. Mot dalsiden (øst) går materialet gradvis over i en morene og blr dårligere sortert. På grunn av dette og ukjent fjelltopografi er avgrensningen i øst usikker. Den har vært restriktiv.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse