GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68759
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Løset
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning ved sørøstlige del av Storsjøen. Terrassen er kraftig ravinert. Det er registrert 2 massetak i forekomsten.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse