GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68761
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Neverdalen
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning i sørvestlige del av Storsjøen. Massene synes å bestå hovedsakelig av sand og grus og særlig i nordlige delen, ved massetaket, utgjør de en stor ressursverdi.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse