GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68765
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sjømoen
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en haug-/ryggformet breelvavsetning. På grunn av mye nedrast materiale er kornstørrelsesanslaget noe usikkert, men massene er steinholdige.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse