GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68767
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Nysted
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en glasifluvial avsetning i sørøstenden av Storsjøen, og er delvis bygd ut i Storsjøen. Flere dødisgroper sees i dag som tjern. Området ligger idyllisk til og har stor verdi som friluftsareal.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse