GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68771
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Slemdalen
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
På vestsiden av elva Slemma er det et belte med til dels mektige (3-4 m) moreneavsetninger og noen eskere. Breelvmaterialet er dårlig sortert og morenematerialet er flere steder vannbehandlet. Materialet har verdi som grusdekke.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse