GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68773
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Fredheim
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
En markert eskerrygg, med dårlig sortert, finstoffholdig breelvmateriale. Enkelte linser med sortert sand og grus. Det er registrert ett massetak.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse