GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68775
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Strand
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Pga. usikker utbredelse og mektighet er forekomsten ikke volumberegnet. Forekomsten er en mektig terrasse mellom Ossjøen og Søndre Slemsjøen, på vestsiden av Slemma. Terrassen har etter all sannsynlighet en fjellkjerne, men ingen fjellblotninger ble påvist. I den østlige delen sees flere markerte raviner, og i snitt sees både breelvmateriale og andre steder mer morenelignende materiale. Forekomsten bør evt. undersøkes nærmere vha. seismikk.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse