GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68777
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Sørby
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en rekke hauger og rygger. I snittene ser en at materialet er dels sortert og dels usortert. Generelt er massene grove, steinholdige, dårlig sorterte breelvavsetninger/morener, men enkelte lag med sortert sand og grus forekommer. På grunn av den dårlige sorteringen og den spredte utbredelsen er forekomsten stiplet.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse