GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68781
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Skavarn
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av flere markerte morenehauger og en eskerrygg. Forekomsten har usikker utbredelse og består hovedsakelig usorterte masser.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse