GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68789
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Ulvåvadet
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvmateriale - hovedsakelig ensgradert sand og grusig sand. Avsetningen har et grovere steinholdig lag - om lag 1-1.5 m tykt.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse