GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68795
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Heggeli
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av ravinerte breelvterrasser og breelvmateriale i hauger og rygger. Materialet er steinholdig sand og grus.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse