GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68797
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Svarstad
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av ravinerte og haugete breelv- og moreneavsetninger. Mot dalbunnen (øst) består avsetningene av middels godt sortert sand, grus og stein (jfr. massetak nr. 1). Lenger opp mot dalsiden (vest) går avsetningen gradvis over i usortert morene.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse