GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68799
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Lisleli
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av eskere og ravinerte breelv- og moreneavsetninger. Enkelte steder, som eskere etc., er godt sorterte sand- og grusavsetninger og er lette å skille ut. Andre steder, særlig opp mot dalsidene, er breelvmaterialet dårlig sortert og vanskelig å skille fra morenematerialet. Opp mot dalsidene er mektighetene også svært usikret. For å bli sikker på mektighet og kornstørrelsesfordeling er det her nødvendig med videre undersøkelser som seismikk og boringer.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse