GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68801
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Storåsen
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten dekker et belte på østsiden av elva Osa. Terrenget er sterkt ravinert og haugete. Nærmest dalbunnen (mot vest) ser en i snitt at materialet er relativt dårlig til middels sortert sand, grus og stein. Dette er breelvmateriale. Nærmere dalsiden (mot øst) hvor avsetningen kiler ut, blir massene enda mindre sorterte og har mer morenekarakter. I massetak 6 er materialet bedre sortert sand og grusig sand (sør i forekomsten). Det er registrert 6 massetak i forekomsten.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse