GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68803
Åmot (3422) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Osdalen vest
(Sist oppdatert 08.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av eskere og ravinerte breelv- og moreneavsetninger. I nord er breelvmaterialet dårlig sortert og vanskelig å skille fra morenen. Lenger sør - jfr. massetak 2 - er breelvmaterialet bedre sortert og domineres av sand.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse