GRUSDATABASEN

Forekomstområde 68811
Stor-Elvdal (3423) kommune, Innlandet fylke.
Navn på forekomstområdet: Rokka
(Sist oppdatert 09.sep.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er tre områder med delvis terrasserte eller vifteformete, subglasialt avsatte breelvavsetninger. Stikkborundersøkelser kan tyde på at materialet består av noe steinig sand/grus.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse